Signal Group
Loading...

corporate social
responsibility

SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU

CSR to dla nas nie tylko spełnienie wymogów formalnych i prawnych, ale przede wszystkim dobrowolne podejmowanie zobowiązań etycznych, ekologicznych i społecznych.

Ceną wielkości jest odpowiedzialność

Winston Churchil

naszą politykę csr opieramy na 5 fundamentach:

 • 1

  zaangażowanie społeczne

  Organizacja jest interesariuszem społeczności, z którą łączą ja zarazem wspólne interesy, jak i możliwość wniesienia własnego wkładu poprzez promowanie dobrych nawyków.

 • 2

  ochrona środowiska naturalnego

  Troska o środowisko naturalne oraz działanie wg zasad zrównoważonego rozwoju to podstawy działania w zakresie dbałości o środowisko naturalne.

 • 3

  rozwój nowoczesnych technologii

  Wsparcie tworzenia innowacyjnych rozwiązań technologicznych poprzez badania naukowe promuje idee przedsiębiorczości.

 • 4

  inwestycje w zasoby ludzkie

  Relacje między pracownikami, odpowiednie warunki do rozwoju, wsparcie w godzeniu życia prywatnego z zawodowym to najważniejsze dziedziny, do których organizacja wnosi swój wkład.

 • 5

  uczciwe praktyki biznesowe

  Zagadnienia związane z uczciwymi praktykami operacyjnymi dotyczą odpowiedzialnego angażowania się w działalność w sferze publicznej, uczciwej konkurencji oraz poszanowania praw własności.

poznaj nasze działania csr

Dzięki naszym aktywnościom osiągamy zrównoważony rozwój oraz przewagę konkurencyjną. Zwiększamy odporność przedsiębiorstwa na sytuacje kryzysowe oraz budujemy lojalność i zaufanie ze strony Klientów oraz Kontrahentów, a do naszego zespołu stale dołączają zaangażowani pracownicy.