Loading...
11
2015

Logotypy Signal Group – znaki zastrzeżone

Logotypy Signal Group – znaki zastrzeżone

Informujemy, iż Urząd Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (OHIM)
wydał świadectwa ochronne dla znaków towarowych (słowno-graficznych)

nr 013440565, 013440532, 013384359 oraz 013384318.

Są to cztery logotypy identyfikujące naszą organizację.
Bez zgody Signal Group korzystanie z tych znaków jest niezgodne z prawem.