Loading...
09
2013

Harvard Business Review Polska - WSPÓLNE 10 LAT

Harvard Business Review Polska - WSPÓLNE 10 LAT

Już od samego powstania Harvard Business Review Polska konsekwentnie współpracujemy i działamy razem. 7.11.2013 r. w Warszawie uczestniczyliśmy w gali z okazji 10-lecia HBRP, gdzie jednym z gości i prelegentów był Marshall Goldsmith – wybitny trener kadry menedżerskiej oraz autor wielu inspirujących publikacji.

Prezentowane przez HBRP innowacyjne koncepcje zarządzania przedsiębiorstwem pomagają nam otwierać się na zmiany i konsekwentnie wychodzić naprzeciw nowym trendom. Nasza współpraca ma odzwierciedlenie w podnoszeniu jakości w naszych sposobach zarządzania i wpływa na pogłębienie umiejętności biznesowych naszego zespołu.

Na kolejną dekadę życzymy zarówno HBRP jak i sobie nieustawania w poszukiwaniu rozwiązań kształtujących rzeczywistość oraz odświeżania i poszerzania horyzontów w polskim biznesie.