Xaris

Kierownik stacji monitorowania

Miejsce pracy: Poznań
Oferta wygasa: 24.10.2021

Signal Group "Przyszłość jest miejscem, które tworzymy."

Nowoczesne technologie i usługi informatyczne. Naszym flagowym rozwiązaniem jest Xaris® - system zarządzający centralnie wszystkimi technologiami z jednego miejsca.

Ponad 27 lat doświadczenia na rynkach europejskich. Każdego dnia co drugi Polak korzysta z naszych systemów.

Cel stanowiskowy:

Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania całodobowego Centrum Obsługi Zdarzeń / Stacji Monitorowania sygnałów alarmowych (wsparcie techniczne oraz reakcja na zdarzenia alarmowe) w zakresie:

1. prawidłowej realizacji procedur alarmowych/scenariuszy technicznych
2. zawierania umów z Agencjami ochrony oraz zapewnienie wzrostu efektywności współpracy (relacje biznesowe, skracanie czasów dojazdów, optymalizowanie kosztów)
3. inicjowania oraz wdrażania rozwiązań/procesów/procedur optymalizujących pracę operatorów
4. rozwoju automatyzacji procesów w dziale, poprzez rozwiązania i narzędzia efektywnego Call Center (ścisła współpraca z działami IT)

Do zadań osoby na stanowisku Kierownik Stacji Monitorowania należeć będzie:

1. Zarządzanie i odpowiedzialność za procesy poprzez:

 • realizację, tworzenie oraz optymalizowanie procedur
 • efektywne zarządzanie incydentami i obsługą zdarzeń
 • analizowanie i wyjaśnianie zgłaszanych problemów przez Operatorów i Klientów
 • obniżanie wskaźnika rozmów nieodebranych/porzuconych

2. Utrzymanie wysokich standardów współpracy z Klientami poprzez:

 • budowanie pozytywnych relacji z Klientami firmy
 • umiejętność argumentowania zasadności wdrożonych procedur przed Klientami
 • wyciąganie wniosków oraz zapobieganie powtarzalności zgłaszanych uwag przez Klientów
 • prowadzenie dokumentacji ochronnej zgodnie z Ustawą o Ochronie Osób i Mienia

3. Zarządzanie pracą zespołu poprzez:

 • ustalanie harmonogramu pracy zespołu
 • czuwanie nad aktualnością wiedzy u operatorów
 • weryfikowanie jakości pracy zespołu
 • egzekwowanie od operatorów znajomości i stosowania w praktyce obowiązujących procedur

Idealny Kandydat posiada:

 • przynajmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe
 • 3 letnie doświadczenie w organizowaniu pracy Call Center
 • 3 letnie doświadczenie na stanowisku kierowniczym
 • wysoką umiejętność działania pod presją czasu oraz w dynamicznym i stresogennym środowisku
 • gotowość do pracy w trybie zadaniowym w niestandardowych godzinach
 • umiejętność "myślenia" i "rozumienia" w języku teleinformatycznym

Atutem może się okazać:

 • wykształcenie wyższe na kierunkach : teleinformatyka, informatyka, elektronika i telekomunikacja, instalacje techniczne i telekomunikacyjne i kierunki pokrewne
 • praktyczne zaplecze informatyczne (softwarowe) zdobyte na różnych stanowiskach lub w różnych projektach m.in. informatycznych, telekomunikacyjnych itd.
 • doświadczenie w prowadzeniu rozmów B2B

Oferujemy:

 • umowę o pracę w firmie o stabilnej pozycji na rynku
 • zadaniowy czas pracy
 • nowoczesne biuro
 • zatrudnienie w najbardziej przyszłościowej branży nowoczesnych technologii :)
 • pakiet medyczny
 • ubezpieczenie grupowe
 • bezpłatny parking
 • darmową, pyszną kawę :)