Xaris

Project Manager

Miejsce pracy: Poznań
Oferta wygasa: 24.10.2021

SIGNAL GROUP "Przyszłość jest miejscem, które tworzymy."

Nowoczesne technologie i usługi informatyczne. Naszym flagowym rozwiązaniem jest Xaris® - system zarządzający centralnie wszystkimi technologiami z jednego miejsca.

Ponad 27 lat doświadczenia na rynkach europejskich. Nasze rozwiązania działają w obiektach o łącznej powierzchni Państwa Luksemburg. Każdego dnia co drugi Polak korzysta z naszych systemów. 

"Orkiestra sama z siebie nie zagra. Dyrygent musi być."

Twój zakres obowiązków:

1. Zarządzanie wszystkimi inicjatywami zewnętrznymi i wewnętrznymi, w tym:

- definiowanie i kreowanie inicjatyw w organizacji

- wskazywanie możliwości przeobrażenia inicjatyw w projekty, w tym wyodrębnianie obszarów procesowych

- zapewnienie spójności i integralności celu z projektem w trakcie całego cyklu życia projektu

- definiowanie wymagań niezbędnych do realizacji projektu poprzez określanie zakresu prac i optymalnej metodyki, a także ustalanie harmonogramu działań

- zarządzanie kartą projektu oraz harmonogramem, a także planowanie zasobów potrzebnych do realizacji, wyjaśnianie zakresu projektu oraz celu biznesowego

- zarządzanie ryzykiem i weryfikacja jakości wykonywanych zadań w odniesieniu do zgodności ich wyników z założonymi celami projektowymi

- zarządzanie zmianą i analizowanie jej wpływu na projekty oraz rekomendowanie rozwiązań

- konfrontowanie celów i potrzeb interesariuszy z możliwościami

2. Współudział we wdrażaniu kultury projektowej w firmie, w tym:

- kreowanie i współudział w tworzeniu kultury i dojrzałości projektowej

- budowanie tożsamości organizacyjnej zespołów projektowych

- zapewnienie zespołom projektowym metodologii zarządzania projektami poprzez wdrożenie stałych metod planowania, organizacji i kontroli systemu zarządzania projektami

- budowanie świadomości projektowej oraz tworzenie dobrych praktyk w zakresie myślenia projektowego

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe
 • minimum 3 letnie doświadczenie w kierowaniu projektami metodykami kaskadowymi oraz zwinnymi np. Agile, Waterfall i inne
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego
 • wysokie umiejętności komunikacyjne i analityczne, w tym zdolność do pracy w trybie multitasking"u
 • zdolność do szybkiej adaptacji i pracy w dynamicznym i zmiennym środowisku
 • znajomość narzędzi wspomagających prowadzenie projektów

Mile widziane

 • posiadanie certyfikatów z metodyk prowadzenia projektów
 • znajomość najnowszych technologii m.in. IT, IoT, BigData, AI
 • doświadczenie w obszarze zarządzania ryzykiem i jakością
 • ukończenie szkoleń z zakresu zarządzania zmianą

To praca dla Ciebie, jeżeli:

 • jesteś liderem zmian i potrafisz stworzyć warunki sprzyjające ich wdrażaniu
 • masz zakorzenione mocne poczucie odpowiedzialności
 • silnie identyfikujesz się z celami
 • doskonale żonglujesz metodykami zwinnymi i kaskadowymi
 • czujesz powołanie do pełnienia funkcji pioniera w budowaniu kultury zarządzania projektowego w organizacji
 • lubisz wyzwania i poczucie sprawczości jest dla Ciebie niezbędne, aby się realizować i spełniać zawodowo
 • masz charyzmę i siłę przebicia
 • jesteś wysoce samodzielną i niezależną osobą

To nie praca dla Ciebie, jeżeli:

 • preferujesz realizowanie projektów według już ustalonych, ścisłych wytycznych
 • chcesz realizować powtarzalne projekty
 • zmienne środowisko narusza Twoją strefę komfortu
 • poszukujesz pracy schematycznej o słabej dynamice

Oferujemy:

 • pracę z Największymi dla Największych 😊
 • udział w dużych, unikalnych projektach dla międzynarodowych Klientów

 • współpracę z różnorodnymi działami, zapewniającą szeroki rozwój kompetencji

 • intensywną i ambitną pracę w dynamicznym środowisku pełnym wyzwań

 • pracę z najnowszymi technologiami IT, IoT, BigData, AI