Społeczna
odpowiedzialność
biznesu

CSR

CSR to dla nas nie tylko spełnienie wymogów formalnych i prawnych, ale przede wszystkim dobrowolne podejmowanie zobowiązań etycznych, ekologicznych i społecznych.

Signal Group
Corporate social responsibility

Ceną wielkości jest odpowiedzialność

Winston Churchill

Naszą politykę CSR opieramy na 5 fundamentach:
01 / 05

Zaangażowanie społeczne

Organizacja jest interesariuszem społeczności, z którą łączą ja zarazem wspólne interesy, jak i możliwość wniesienia własnego wkładu poprzez promowanie dobrych nawyków.

Ochrona środowiska naturalnego

Troska o środowisko naturalne oraz działanie wg zasad zrównoważonego rozwoju to podstawy działania w zakresie dbałości o środowisko naturalne.

Rozwój nowoczesnych technologii

Wsparcie tworzenia innowacyjnych rozwiązań technologicznych poprzez badania naukowe promuje idee przedsiębiorczości.

Inwestycje w zasoby ludzkie

Relacje między pracownikami, odpowiednie warunki do rozwoju, wsparcie w godzeniu życia prywatnego z zawodowym to najważniejsze dziedziny, do których organizacja wnosi swój wkład.

Uczciwe praktyki biznesowe

Zagadnienia związane z uczciwymi praktykami operacyjnymi dotyczą odpowiedzialnego angażowania się w działalność w sferze publicznej, uczciwej konkurencji oraz poszanowania praw własności.

Poznaj nasze działania CSR

Kibicujemy naszym pracownikom

Aktywność fizyczna naszych Pracowników, to dla nas powód do dumy. Dlatego w ramach akcji „Obudź w sobie lwa” sponsorujemy stroje sportowe oraz dopingujemy signalowych sportowców.

Budowanie więzi

Wspólnie świętujemy zarówno ważne wydarzenia z życia naszych Pracowników, Współpracowników oraz ich rodzin, jak święta, takie jak Tłusty Czwartek, czy Święto Świętego Marcina.

Spotkania gwiazdkowe

Są wydarzenia wpisane na stałe w życie Signal Group. Należą do nich spotkania gwiazdkowe, podczas których spotykają się Pracownicy oraz Współpracownicy firmy. To doskonała okazja, by spędzić razem czas!

Cykliczne integracje

Spotkania integracyjne „dodają mocy” naszym zespołom specjalistów. Dzięki temu praca w departamentach przebiega w atmosferze współpracy i wzajemnego szacunku.

Wsparcie sportowe

W Signal Group dbamy o dobre samopoczucie, zdrowie i kondycję naszych Pracowników i Współpracowników. Każdy z nich w ramach Systemu Motywacyjnego ma możliwość przystąpić do programu Multisport i otrzymać kartę, której koszt w całości pokrywa Signal Group.

Signalowy dzień dziecka

Wspólne, coroczne świętowanie to element budujący więzi pomiędzy rodzinami naszych Pracowników. Dzień Dziecka jest znakomitą okazją do zabawy i wzmacniania relacji międzyludzkich.

Solidny pracodawca

Dzięki prowadzonej polityce personalnej firmy tworzymy niepowtarzalną kulturę organizacyjną. Wiemy, że największym kapitałem Signal Group są jego Pracownicy, dlatego też naszym ciągłym wyzwaniem jest doskonalenie warunków pracy.

Bierzemy udział w wielu akcjach oraz wspieramy wybrane fundacje: