Polityka prywatności

Szanowny Użytkowniku!

Niniejsza Polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych od Ciebie w ramach strony internetowej www.signalgroup.pl, (dalej zwaną „Witryną” lub „Strona”) przez Signal Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu (61-441), ul. 28 Czerwca 1956r. nr 406, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy pod Nr KRS 0000265195, posiadającą NIP: 7781440038, REGON: 300381375 z uwzględnieniem obowiązujących przepisów, w szczególności przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Właściciel Witryny dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia poszanowania Twojej prywatności i ochrony udzielonych informacji osobowych podczas korzystania z Witryny oraz w tym celu podejmuje wszelkie niezbędne działania.

 

1. KTO PRZETWARZA TWOJE DANE?

Administratorem Twoich danych jest Signal Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu (61-441), ul. 28 Czerwca 1956r. nr 406, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy pod Nr KRS 0000265195, posiadająca NIP: 7781440038, REGON: 300381375 („My” lub „Spółka”).

 

Kontakt:

Możesz się kontaktować z nami korespondencyjnie pod adresem: Signal Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. 28 Czerwca 1956r. 406, 61-441 Poznań, lub mailowo: office@signalgroup.pl.

 

Inspektor Ochrony Danych Osobowych:

Aby zagwarantować, że Twoje dane zawsze będą przetwarzane w sposób transparentny i zgodny z prawem, wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Możesz skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych – p. Moniką Janaszczyk kierując maila pod adres inspektor@signalgroup.pl.

 

2. JAKIE DANE GROMADZIMY?

Dane zbierane za pośrednictwem Witryny obejmują w szczególności:

 • dane dotyczące Twojej aktywności na stronie, w tym analizy kliknięć,
 • identyfikator urządzenia,
 • typ przeglądarki, domenę oraz język komunikacji, system operacyjny oraz przypisane mu ustawienia,
 • kraj,
 • strefa czasowa,
 • odwiedzone witryny internetowe,
 • pliki cookie oraz znaczniki pikselowe,
 • adresy IP.

 

2.1. LOGI SERWERA

Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem.

Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:

 • czas nadejścia zapytania,
 • czas wysłania odpowiedzi,
 • nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
 • informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
 • adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku, gdy przejście do Witryny nastąpiło przez odnośnik,
 • informacje o przeglądarce użytkownika,
 • informacje o adresie IP.

Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.

Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem i co do zasady okres ich przechowywania wynosi 5 dni.

 

2.2. ZAKŁADKA KARIERA

Dla osób zainteresowanych dołączeniem do naszego zespołu udostępniliśmy na Stronie zakładkę „Kariera”. Poprzez przekierowanie do strony naszego usługodawcy, obsługującego nasze procesy rekrutacyjne, za pomocą formularzy aplikacyjnych istnieje możliwość przesłania swoich danych oraz pliku CV. Każdorazowo zamieszczamy dedykowaną odrębną informację na temat przetwarzania danych osobowych w linku pod formularzem aplikacyjnym. Rekomendujemy zapoznanie się z jego treścią w przypadku chęci złożenia swojej aplikacji w związku z zamieszczonymi w Witrynie ofertami pracy za pomocą formularza aplikacyjnego. Treść klauzuli informacyjnej dostępna jest również TUTAJ.

 

2.3. PLIKI COOKIE

Strona zbiera w sposób automatyczny dane zawarte w plikach cookie podczas samego korzystania z Witryny. Pliki cookie to małe pliki tekstowe wysyłane przez Stronę i przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym zawierające pewne informacje związane z korzystaniem przez Ciebie z Witryny. Twoje dane zbierane przy pomocy plików cookie stosowane są między innymi po to, aby stworzyć możliwość odwiedzenia naszej Strony, w celu jej prawidłowego wyświetlania się oraz umożliwienia korzystania z wszystkich jej funkcji. Stosownie do zastosowanych przez Ciebie ustawień przeglądarki, pliki cookie mogą zostać wykorzystywane także w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z naszej Strony, dzięki czemu możemy stale ulepszać jej funkcjonalność. Nasza Strona może zawierać odnośniki do innych stron internetowych lub aplikacji. Prosimy pamiętaj, że strony internetowe innych podmiotów również mogą wykorzystywać pliki cookie. Nie mamy wpływu na strony internetowe podmiotów trzecich i nie jesteśmy odpowiedzialni za pliki cookie, które zbierają lub do których mają dostęp. Klikając na odnośnik lub aplikację, prosimy pamiętaj, iż każda z nich ma własną politykę stosowania plików cookie. Z tego powodu prosimy, abyś przed rozpoczęciem korzystania z innych stron internetowych lub aplikacji zapoznał się z ich politykami prywatności.

 

2.3.1. RODZAJE PLIKÓW COOKIE 

W zależności od czasu przechowywania na urządzeniu końcowym, wykorzystywane przez nas pliki cookie można podzielić na:

 1. cookie sesyjne: przechowywane na urządzeniu użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci urządzenia.
 2. cookie stałe: przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookie lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.

Wykorzystujemy następujące rodzaje plików cookie:

 1. „funkcjonalne” pliki cookie, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach naszej Strony, np. uwierzytelniające pliki cookie wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach naszej Strony oraz pliki cookie służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach naszej Strony. Pliki tej kategorii zapewniają podstawową funkcjonalność naszej Strony, a od ich pobrania uzależnione jest korzystanie z usług dostępnych na naszej Stronie, co powoduje, że ich obsługa jest stale włączona;
 2. „statystyka” pliki cookie – wykorzystywane do tego, aby przeanalizować, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze Strony.
 3. „marketing” – jak np. pliki cookie z domeny Google w przypadku zamieszczania przez nas w Witrynie mapy wskazującej lokalizację Spółki za pomocą serwisu internetowego maps.google.com.

 

2.3.2. LISTA WYKORZYSTYWANYCH PLIKÓW COOKIE 

NAZWA PLIKU DOSTAWCA TYP FUNKCJA TRWAŁOŚĆ PLIKU
_ga signalgroup.pl Statystyka Rejestruje unikalny identyfikator używany do generowania danych statystycznych dotyczących sposobu korzystania z witryny przez użytkownika. 2 lata
_gat signalgroup.pl Statystyka Używany przez Google Analytics do ograniczenia wskaźnika żądań. 1 dzień
_gid signalgroup.pl Statystyka Rejestruje unikalny identyfikator używany do generowania danych statystycznych dotyczących sposobu korzystania z witryny przez użytkownika. 1 dzień
NID google.com Marketing (cookie podmiotu zewnętrznego w związku z wtyczką do mapy Google) Plik rejestruje unikalny identyfikator identyfikujący urządzenie powracającego użytkownika. Identyfikator taki może służyć Google do kierowania reklam. 6 miesięcy

 

2.3.3. ZARZĄDZANIE PLIKAMI COOKIE W PRZEGLĄDARCE

Instalowanie przez naszą Witrynę plików cookie odbywa na podstawie Twojej zgody wyrażonej za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego na Twoim urządzeniu telekomunikacyjnym i /lub stosowanych w Witrynie narzędzi umożliwiających zarządzanie preferencjami dotyczącymi instalowania plików cookie.

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookie w urządzeniu użytkownika, dając Tobie możliwość zarządzania i / lub usuwania plików cookie zgodnie z własnymi preferencjami. Użytkownicy Strony mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

W celu usunięcia lub zablokowania plików cookie zapisanych na Twoim komputerze, zastosuj się do instrukcji, które producent Twojej przeglądarki udostępnia na stronie pomocy dotyczącej zarządzania plikami cookie w jego produktach. Więcej informacji można znaleźć poniżej:
• Google Chrome
• Internet Explorer
• Mozilla Firefox
• Safari (wersja desktopowa)
• Safari (wersja mobilna)
• Android Browser
• Opera
• Opera Mobile

W przypadku innych przeglądarek, w celu uzyskania stosownych instrukcji dotyczących zarządzania plikami cookie – prosimy o sprawdzenie w tym zakresie dokumentacji dostarczanej przez producenta przeglądarki.

 

3. CELE W JAKICH GROMADZIMY TWOJE DANE OSOBOWE ORAZ PODSTAWA PRAWNA

W ramach prowadzenia Witryny przetwarzamy Twoje dane w następujących celach:

 • dokonywania czynności technicznych oraz rozwiązywania problemów technicznych związanych z administrowaniem Witryną – na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu [art. 6 ust. 1 (f) RODO],
 • opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Ciebie oraz innych użytkowników, w tym zbierania ogólnych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie) – na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu [art. 6 ust. 1 (f) RODO] z uwzględnieniem Twojej zgody na instalacje stosownych plików cookie oraz przekazywania danych do Stanów Zjednoczonych w związku ze stosowaniem narzędzi Google Analytics,
 • zapewnienia bezpieczeństwa i integralności Strony, w tym przeciwdziałania oszustwom i nadużyciom oraz zapewnienia bezpieczeństwa ruchu – na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu [art. 6 ust. 1 (f) RODO],
 • przechowywania danych dla zapewnienia rozliczalności (w tym wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa) – na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu [art. 6 ust. 1 (f) RODO],
 • ustalenia, ochrony i dochodzenia ewentualnych roszczeń – na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu [art. 6 ust. 1 (f) RODO],
 • przechowywania danych dla celów archiwalnych – na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu [art. 6 ust. 1 (f) RODO]

 

4. NARZĘDZIA, KTÓRE STOSUJEMY

W celu umożliwienia nam wykorzystania w sposób zoptymalizowany informacji zawartych między innymi w gromadzonych plikach cookie korzystamy z narzędzi analitycznych. Narzędzia te pozwalają nam także na takie przetworzenie zebranych informacji, które wspomaga nasze prace badawczo-rozwojowe oraz wspiera nasze działania w Witrynie. Stosownie do wprowadzonych przez Ciebie ustawień przeglądarki Twoje dane osobowe (zbierane m.in. w formie plików cookie) mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania). Do profilowania wykorzystujemy narzędzie analityczne – Google Analytics. Na podstawie profilowania nie podejmujemy zautomatyzowanych decyzji w stosunku do użytkowników naszej Strony.

4.1. GOOGLE ANALYTICS

Korzystamy z narzędzi Google Analytics w celu tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy Witryny korzystają ze naszej Strony co umożliwia nam ulepszanie jej struktury i zawartości. Dzięki narzędziom udostępnionym przez Google, Twój adres IP jest anonimizowany.

W związku z korzystaniem przez nas z narzędzi dostarczanych przez Google, Twoje dane osobowe mogą zostać przekazywane do Stanów Zjednoczonych. USA nie podlega decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony zgodnie z europejskim prawodawstwem dotyczącym ochrony danych. Przekazywanie danych do USA wiąże się z ryzykiem możliwego dostępu do powierzanych danych w związku z programami umożliwiającymi amerykańskim władzom publicznym dostęp do danych osobowych przekazywanych z Unii Europejskiej do Stanów Zjednoczonych do celów bezpieczeństwa narodowego, skutkującego ograniczeniami w zakresie ochrony danych osobowych, które nie są ograniczone w sposób spełniający wymogi merytorycznie równoważne z wymogami prawa UE. Przepisy te nie przyznają osobom, których dane dotyczą, praw, które mogłyby być egzekwowalne wobec władz amerykańskich przed sądami. Podstawą prawną przekazania danych osobowych do USA jest w tym przypadku zgoda wyrażona przez Ciebie w momencie wchodzenia na naszą Stronę.

Zgodnie z warunkami świadczenia usługi Google Analytics, Google oświadcza, iż nie będzie wiązać adresu IP osoby, której dane dotyczą, z innymi posiadanymi przez Google danymi.

Aby zrezygnować z plików cookie Google Analytics, możesz również pobrać i zainstalować dodatek do przeglądarki blokujący Google Analytics (ang. Opt-out Browser Add-on): Dodatek do przeglądarki blokujący Google Analytics.

W celu ponownego wywołania okna z wyborem zgód należy wskazać kursorem lewy dolny róg strony i kliknąć przycisk „Zarządzaj zgodą”.

 

4.2. GOOGLE MAPS

Prezentujemy na Stronie mapę wskazującą lokalizację Spółki za pomocą Google Maps API (administrator cookie zewnętrznego: Google Ireland Limited); Nie przetwarzamy danych zbieranych w ramach stosowanych przez Google plików cookie. Więcej informacji na temat przetwarzania danych przez Google znajdą Państwo TUTAJ.

 

5. ŚRODKI TECHNICZNE 

Dokładamy wszelkich starań, aby zabezpieczyć Twoje dane i ochronić je przed działaniami osób trzecich. Stosujemy wszelkie niezbędne zabezpieczenia serwerów, połączeń i Witryny. W szczególności komunikacja między Twoim komputerem a naszym serwerem gdy zbieramy Twoje dane osobowe, jest zaszyfrowana z użyciem protokołu SSL (Secure Socket Layer). Dodatkowo nasze bazy danych zabezpieczone są przed wglądem osób trzecich. W przypadku korzystania z usług podwykonawców – starannie weryfikujemy ich wiarygodność i stosowane przez nich zabezpieczania w celu ochrony danych użytkowników naszej Witryny.

 

6. ODBIORCY TWOICH DANYCH

W niektórych sytuacjach mamy prawo przekazywać Twoje dane osobowe, jeśli będzie to konieczne, abyśmy mogli wykonywać nasze usługi. Będziemy przekazywać dane następującym grupom podmiotów:

 • osobom upoważnionym przez nas, naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki,
 • podmiotom przetwarzającym, którym zlecimy to zadanie, np. firmom zajmującym się obsługą naszych systemów teleinformatycznych lub udostępniającym nam narzędzia teleinformatyczne, firmom świadczącym na naszą rzecz usługi doradcze, dostawcom stosowanych przez nas narzędzi analitycznych (Google Analytics).
 • podmiotom publicznym, jeżeli będzie to wynikało z obowiązku nałożonego przez przepisy prawa.

 

7. OKRES PRZECHOWYWANIA TWOICH DANYCH

Zebrane dane w sesyjnych plikach cookie przechowywane są do czasu zakończenia sesji/odwiedzin naszej Strony. Po tym czasie dane nie są przechowywane ani w inny sposób przetwarzane.

Cookies stałe natomiast pozostaną na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach pliku albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika.

Dane, które przetwarzamy na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu będziemy przetwarzać do momentu wniesienia przez Ciebie ewentualnego sprzeciwu, lub do momentu, gdy przetwarzanie Twoich danych osobowych przestanie być niezbędne do osiągnięcia celu, w którym dane są przetwarzane, a także gdy dany cel przetwarzania zostanie osiągnięty i zakończony.

Dane pochodzące z logów serwera Strony przechowywane są co do zasady przez okres 5 dni i po tym czasie zostają usuwane.

 

8. TWOJE PRAWA 

W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, przysługują Tobie, w granicach określonych w przepisach prawa oraz w stosownym przypadku, następujące prawa:

1) dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia swoich danych,

2) w sytuacjach, gdy przetwarzamy Twoje dane na podstawie Twojej zgody, masz prawo do jej cofnięcia w każdym momencie, przy czym nie będzie to miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie Twojej zgody wyrażonej przed jej cofnięciem,

3) do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO,

4) wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych opartego na naszym prawnie uzasadnionym interesie z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją. W takiej sytuacji nie będziemy już przetwarzać tych danych osobowych w danym celu, chyba że wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Twoich interesów, praw i wolności lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,

5) wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych opartego na naszym prawnie uzasadnionym interesie na potrzeby marketingu bezpośredniego.

 

Swoje uprawnienia możesz zrealizować poprzez wysłanie wiadomości email na adres: inspektor@signalgroup.pl.

9. ZMIANY NASZEJ POLITYKI PRYWATNOŚCI

Naszym celem jest zapewnienie jak najdalej posuniętej ochrony Twoich danych. Rozwój technologii oraz Witryny powoduje, że Polityka Prywatności może ulegać zmianom.

 

10. PYTANIA I ZASTRZEŻENIA

Pytania i zastrzeżenia dotyczące niniejszej Polityki prywatności mogą być kierowane mailowo pod adres: inspektor@signalgroup.pl.