Poznaj etapy rekrutacji w Signal Group

Pomiędzy poszczególnymi etapami procesu rekrutacji dopuszczamy możliwość przeprowadzenia kwestionariuszy osobowościowych dla kandydatów.

ETAP I:
Wpłynięcie CV od kandydata

Preselekcja kandydatów na podstawie dopasowania profilowego.

Podziękowanie mailowe

Zaproszenie
na wywiad telefoniczny

ETAP II:
Wywiad telefoniczny

Uzupełnienie informacji przedstawionych w CV (5-10 minut)

Podziękowanie mailowe

Zaproszenie na rozmowę zdalną

ETAP III:
Rozmowa
zdalna lub
w siedzibie firmy

Pogłębiony wywiad dotyczący kompetencji i doświadczenia kandydata, a także zapoznanie z charakterem stanowiska (30-45 minut)

Podziękowanie mailowe

Zaproszenie na rozmowę w siedzibie firmy

ETAP IV:
Rozmowa w siedzibie firmy

Rozmowa kandydata z rekruterem na temat specyfikacji zatrudnienia, organizacji Signal Group oraz warunków finansowych
(45-60 minut)

Podziękowanie mailowe

Oferta zatrudnienia